Jdi na obsah Jdi na menu

27. 12. 2007

ObrazekTento článek jsem napsal jako svědectví pro všechny, kteří si připadají jako ve tmě a potřebují světlo - naději do svého života. Také jsem byl ve tmě, bloudil jsem a nevěděl, jaký můj život má smysl, proč trpím, kam mám jít a co je mým cílem. Píši vám ve formě modlitby, o tom, jak jsem poznal Ježíše Krista, uviděl světlo a jak změnil můj život. Ježíš Kristu a jeho láska ke mě i k vám je důvodem, proč tato poradna funguje. Ježíš nabízí  nám všem živou vodu zadarmo. Já ji přijal a začal jsem v životě hotový BOOM.
 

 

 

Vyznání

 

Drahý Bože, můj stvořiteli, děkuji ti, že ses sklonil ke mně, maličkému ve tvém stvoření. Chci ti dnes vyznávat svoji vděčnost za tvoji bezmeznou lásku a tobě, Bože, učinit vyznání mé cesty k tvé náruči, aby lidé mohli uzřít tebe a tvé milostivé jednání, jenž mi od tebe je darem nad poklady pozemskými.

 

Drahý Bože, stojím tu před tebou a těžko se mi vzpomíná na dětství, kdy jsem se poprvé setkal s tvojí tváří. Vzpomínám, když jsem naslouchal příběhům o tobě, Bože, od mé babičky a mamky  a neměl jsem o tobě pochyb a s dětskou zvídavostí jsem se na tebe vyptával. Ovšem jak jsem rostl a sílil, ve hře jsem si zalíbení našel a dospělí mi příběhy o tobě přestali vyprávět, neboť oni sami jim nevěřili a nebylo koho, kdo by mi je připomínal. Pane, ty jsi mi ovšem stále o sobě dával vědět, neboť denně jsem chodil kolem tvých kostelů, kde tebe lidé uctívali. Ale dětské hry mé smysly natolik přehlušili, že má mysl tě zavrhla do zatemnění a já se řítil do zatracení. Netušil jsem ve slabosti mého nízkého věku, co se děje.

 

 Vzpomínám, drahý pane, kdy mě má mamka vzala do shromáždění na pozvání Zuzanky Andršové. Co ji jen vedlo, Pane, aby pozvala moji mamku? Evangelizace? Misie? A co vedlo moji mamku, že toto pozvání přijala? Pane, co jiného to mohlo být než, že sis chtěl mojí mamkou a mě přivést k sobě? Jak moc jsme ti vděčen, že jsi se mě, i přes mé zapomnění na tebe, snažil oslovit. Nesnažil sis mě přitáhnout k sobě jako dítko na pamlsek či manažer na krásnou reklamu, nesnažil sis mě ani přivést násilím, ale trpělivě ses mi ukazoval a na besídce jsi mi opět jako za mých dětských let dával svoji milost. 

 Jak jen já jsem se to k tobě zachoval? Nechodil jsem na besídku kvůli tobě, ale kvůli kamarádům, kteří tam byli se mnou. Ano, přes tvůj hlas, který ke mně promlouval, tak jsem stále byl slepý. Jen hry jsem vyměnil za soustředění se na kamarády. Vznešený Pane, když se před tebou dívám na svou cestu k tobě, tak o to více se musím sklonit před tvojí trpělivou láskou, neboť poté z dorostu odešel Daniel Smetana, odešli i mí kamarádi a já odešel s nimi a tak tebe zavrhl.

 

Pane, poté, co jsem se od tebe vzdálil, mě má žádostivost celého ochromila. Více jsem prahnul po tělesnosti a dívkách než po tvém pohledu netušíc k jaké zkáze se to blížím. Miloval jsem raději místa s křičící hudbou, povrchnostmi a svůdnicemi neznaje toho, co je to láska, než abych byl v tvém stánku. Propadal jsem nicotě a zatracení až mi bylo ze mě samotnému k znechucení. Jaký můj život měl smysl? Mělo to cenu pokračovat? Ach pane, ty jsi skutečně ke mně přišel jako pravý zachránce, kdy jsi mě poslal pomoci s výstavbou tvého domu, který se stavěl ve městě. Jak hodně si nyní uvědomuji tvůj zásah do mé nicoty. Ani nechci pomyslet, co by se mnou bylo, kdybych se v tom zatracení dál trmácel od svůdnice k svůdnici, a stále více ze sebe byl zhnusený.

 

 Ďábel by mě jistě měl ve své náručí. Ale Bože, všemocný, nyní ďábel, ten prašivý had může puknout vzteky, neboť jsem došel do tvých nádvoří a směji se mu jako poraženému nepříteli. Nyní jsem v tvé božské náruči, vykoupený krví Ježíše Krista, tvého syna, a chci a toužím ti sloužit a obmývat se v tvé milosti, lásce a pravdě. Pane, tak moc jsem ti vděčný, že ty jsi vstoupil do mé nicoty a nenechal mě mé zvrácenosti a naplnil svojí přítomností. Děkuji, ti Pane, že jsi mi dal poznat, že když upadnu a zhřeším, tak že mě nezatracuješ, ale naopak mi nabízíš milost a odpuštění, abych se mohl zvednout a jít dál a co nejvíce se přibližovat k tobě a tak se více podobat tvému synu, Ježíši Kristu. Děkuji ti, pane, za to, že ty stojíš za mnou i v otázce smrti, neboť proč bych se té potvory měl bát, když mám tebe s celou tvojí mocí? Pane, děkuji ti, že jsi mě nazval svým přítel a já mohu chodit denně s tebou po tomto světě a říkat ti Pane, můj Bože.

 Autor: Miroslav Orel ( happy.atomovka)

happy.atomovka@seznam.cz

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Pochopení

(Veronika, 12. 4. 2011 17:46)

Je to hluboce napsané, moc se mi to líbí a nacházím v tom sebe. "Jsi všude obklopován krásou. Otevři oči vnímej ji a dávej za ní stálé díky. Dovol aby tě krása obměňovala a inspirovala k tomu,co je v tobě nejlepší a nejvyšší. Naplň své srdce a mysl krásnými vzpomínkami a myšlenkami a odrážej mne,protože já jsem krása. Povznes se nad nečestnými a ošklivými věcmi v životě, protože je tak můžeš proměnit. Krása se odráží v tvém oku,tvé duši ,je tedy hluboko v tobě. Vykroč dnes s přesvědčením,že uvidíš krásu ve všem a v každém a dokážeš to! Láska,víra a krása jdou spolu ruku v ruce, nech tedy mě- vše zahrnující lásku,přinášejíc jedinečnost,svobodně proplynout skrze tebe a dál roznášej tuto jedinečnou vlastnost."
S přátelským pozdravem Veronika. Případné debaty na mail prosím- DareAngel2@seznam.cz

Svědectví

(Inka, 22. 6. 2008 17:22)

Upřímné, krásné, sláva Pánu za Jeho milost a lásku. I když my jsme nevěrní, On zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe.. A pak nás doslova přitáhne svou láskou. Haleluja ;-)