Jdi na obsah Jdi na menu

Z poznámek poradce poradny

27. 12. 2009

ObrazekNěkteří z Vás mě požádali, zda bych mohl o své maličkosti něco více zveřejnit.  Zde Vám nabízím nahlédnutí do mého poznámkového notesu. Jsou to myšlenky, které mě v knížkách zaujaly. K některým myšlenkám případně napíšu komentáře(kurzívou). Poznámky jsou neuspořádané, o to zajímavější může být jejich přečtení, neboť to bude jako se dívat v antikvariátu po nějakém zajímavé knize či díle.

 

 

 • Sexuální zdrženlivost neznamená emocionální sebekastraci - to by nebyla ctnost, ale hřích. Tomáš Halík -> Výzva celibátu je vždy zajímavou opozicí vůči vztahům založeným na sexuální žádostivosti.
 • "Když kritizuješ naši neschopnost, kritizuješ tím Stranu - a to si vypiješ soudruhu!" Tomáš Halík
 • Bibli nemůžeš interpretovat metodou - žer ptáčku, nebo chcípni. Tomáš Halík -> Velice krásná poznámka, která mi pomáhá k tomu, abych nezůstal jen u levného "Ježíš je odpověď", ale více se vcítil do čtenářů či posluchačů - ale nikdy to není jednoduché.
 • Bolest a smrt teolog nepotřebuje potlačovat, ani cukrovat, nýbrž zasadit do velikonočního kontextu kříže. Tomáš Halík -> Bolest je vždy téma na kterém se ukáže, jaký je teolog.Na téma bolesti teolog může ztroskotat jako Titanik při setkání s ledovcem.
 • Moudrý muž, dnes už vím, svůj pokoj nehledá v ničem, co pomíjí. A věcem, kterým čas odměří jen malý díl, své srdce nikdy nesvěří.
 • Církev nemusí bojovat se svými nepřáteli, ona je prostě přežívá
 • Co my potřebujeme je náboženství, které není jen pravé, ale kde my jsme pravý, ale i s chybami. G.K. Chesterton
 • Přišli za mistrem žáci a ptali se ho: "Kdy začíná den a vychází, vychází slunce a končí noc? Je to když rozeznáváme na poli ovce od koz?" A mistr odpověděl: "Pohlédneš-li do tváře druhého člověka a nerozetnáváš v ní svého bratra, tak je stále noc."
 • Každý miluje Boží miosrdenství, ale svatý miluje Boha milosrdenství. John Flavel
 • Někdy Bůh dopouští, aby zemřel milovaný člen rodiny. Tak odvrací lásku našich srdcí od člověka, aby spočinula v něm (Bohu). John Flavel -> Vždy je pro mě nejtěžší toto vystvětlit lidem, kteří někoho ztratili a nechtějí a kolikrát nemohou kvůli bolesti nic vidět a slyšet. Daleko více se to týká matek, které ztratili své dítě, které se jim stalo modlou, bůžkem. Nědky pomáhá, aby se dotyčný zraněný zkusil představit v roli zemřelého, toho, kdo opouští místo, než vroli opuštěného.
 • Být katolíkem  v protestantismu a protestantem v katolicismu - to je reformace a zároveň jednota. Miroslav Orel
 • Když křesťané bojují proti sobě, tak každý je na jedné straně barikády s jasným vědomím Krista za svými zády. Ježíš Kristus je námi postaven tváří tvář sám sobě. Martin Tabačan
 • Miluj pravdu, mluv pravdu, žij pravdu až do smrti. Jan Hus
 • Pravda není alibi, abych deptal druhého. Hošek
 • Chceš-li zničit národ, znič jeho dějiny. Napoleon Bonaparte
 • Jel jsem obrátit ke Kristu Indiány, ale kdo obrátí mě? John Wesly -> Obrácení trvá celý život a těžko lze stanovit nějaký "věrometr" na skutečně obráceného křesťana. Svatý Petr se také zapřísáhaval, že Ježíše nezradí a pak ho třikrát zapřel. My sami sebe řádně neznáme.
 • Bez reformovaných srdcí je reformovaná církev k ničemu. Miroslav Orel
 • Raději budu s katolíkem, který má srdce reformované, než s evangelíkem, jehož srdce je svázané doktrínami o reformaci!" Miroslav Orel
 • Kdo ovládá přítomnost, ovládá minulost, kdo ovládá minulost, ovládá budoucnost. Orwel
 • Málo poslouží motýlkovi oči, když ho oslní žádost po kráse světla a vžene ho do ohniště. sv. Jan od kříže
 • Málo znají Krista ti, kdo se pokládají za jeho přátelé. Vidíme, jak v něm hledají svá potěšení a útěchy tím, že mají příliš rádi sami sebe, ale nehledají jeho hořkost a smrt z veliké lásky k němu. sv Jan od kříže
 • Krista přiznáním na mučidlech nikdo neztratil, ale zlato zachránil každý jenom zapřením. sv Augustin
 • Ať lid netleská těm, kteří chtějí jeho prospěch, ale těm, kdo jim zprostředkují rozkoše! sv. Augustin
 • Člověk není nikdy tak velký, jako když klečí. Jan 23.
 • Jakou má člověk neděli, takovou má i smrt. stará katolická moudrost
 • Člověk je takový, jakou má představu o Bohu
 • Neseš-li svůj kříž nerad, přidáváš si nový kříž a tak jen sám sobě přitěžuješ, a přece břímě své i dále nésti musíš. Tomáš Kempenský
 • Člověk musí vždy dávat druhým příklad, a nelze-li jinak, alespoň příklad odstrašující. Einstein
 • "Ale to je váš subjektivní názor." Dotyčný odpověděl: "ale já žádný jiný nemám."
 • Na duchovní cestě jsou kopie vždycky falzifikátem.
 • Bible si otázku o existenci Boha vůbec neklade a neřeší ji.
 • Bible není kniha, ale spíše knihovna

 

Není zde vše, jen část. Jen vám dávám nahlédnout do svého sešitu.

autor: Miroslav Orel